Grāmatvedības pakalpojumu maksa juridiskām personām atkarīga no uzņēmuma darbības sfēras, darbinieku skaita, pamatlīdzekļu skaita, ienākošo un izejošo dokumentu daudzuma, uzņēmuma apgrozījuma, kontējumu skaita, kā arī citiem faktoriem. Pakalpojuma cenā ir ietverta arī atskaišu, deklarāciju un gada pārskata sastādīšana, kā arī konsultācijas.

Kontējumu skaits Orientējošā maksa mēnesī, EUR
Tukša atskaite 28
Līdz 25 kontējumiem 43
Līdz 50 kontējumiem 64
Līdz 80 kontējumiem 100
Līdz 100 kontējumiem 128
Līdz 120 kontējumiem 156
Līdz 150 kontējumiem 185
Līdz 200 kontējumiem 228
Vairāk par 200 kontējumiem vienošanās
Konsultācijas vienošanās


Maksa par grāmatvedības pakalpojumiem fiziskām personām tiek noteikta atkarībā no sniegtā pakalpojuma veida, apjoma un sarežģītības.

dizains © Vitnija & Jason 2011