Katra uzņēmuma vadītāja pienākums ir savā uzņēmumā organizēt grāmatvedību un nodrošināt, lai grāmatvedībā tiktu uzskatāmi atspoguļoti uzņēmuma saimnieciskie darījumi un uzņēmuma īpašuma stāvoklis. Strauji pieaug pašnodarbināto personu skaits, arī viņiem bieži vien ir nepieciešama kvalificēta grāmatveža palīdzība.

Mēs piedāvājam veikt grāmatvedības uzskaiti juridiskām personām (mazie un vidējie uzņēmumi) un fiziskām personām (pašnodarbinātie, individuālie komersanti, u.tml.).


Pakalpojumi juridiskām personām:

 • Grāmatvedības kārtošana;
 • Atskaites uzņēmuma vadībai un valsts instancēm (Valsts ieņēmumu dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai u.c.), tajā skaitā elektroniskā deklarēšana;
 • Nodokļu pārskati;
 • Pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā;
 • Lietvedības kārtošana;
 • Konsultācijas.

Pakalpojumi fiziskām personām:

 • Grāmatvedības kārtošana;
 • Atskaites (arī gada deklarācijas) valsts instancēm (Valsts ieņēmumu dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai u.c.), tajā skaitā elektroniskā deklarēšana;
 • Nodokļu pārskati;
 • Parstāvība Valsts ieņēmumu dienestā;
 • Lietvedības kārtošana;
 • Konsultācijas.


Grāmatvedības kārtošana ietver tādas darbības kā:

 • Sākotnējo dokumentu pārbaude, to apstrāde un iegrāmatošana;
 • Bankas un kases dokumentu apstrāde;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Darba algas, atvaļinājuma naudas, slimības naudas aprēķins, darba algas izmaksu saraksta sagatavošanu, darbinieka personīga konta kārtošanu;
 • Avansa norēķinu sagatavošana;
 • Komandējuma atskaišu sagatavošana;
 • Debitoru un kreditoru uzskaite;
 • Nodokļu uzskaite, nodokļu optimizācija;
 • Citi pakalpojumi saskaņā ar vienošanos (maksājumu veikšana, rēķinu izrakstīšana u.c.).

BA Birojs zīmogs

dizains © Vitnija & Jason 2011