Iepazīsimies - galvenā grāmatvede Biruta Auniņa

Biruta Auniņa, galvenā grāmatvede

Darba pieredze

Mana pieredze grāmatveža darbā ir 27 gadi, tajā skaitā starptautiskos uzņēmumos - 12 gadi. 9 gadi nostrādāti galvenās grāmatvedes amatā SIA "Blue Coat Systems Latvia". Uzņēmums nodarbojās ar datorprogrammatūras izstrādi. Mani pienākumi aptvēra grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sastādīšanu gan Latvijas iestādēm - Valsts ieņēmumu dienestam, Centrālajai statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai -, kā arī mātes uzņēmumam ASV.

Pirms tam esmu strādājusi par galveno grāmatvedi valsts uzņēmumā "Rīgas cirks", kura nosaukums jau droši vien pats par sevi izsaka visu, un holandiešu uzņēmumā SIA "Dadsons", kas nodarbojās ar kokmateriālu eksportu.

Man ir pieredze darbā dažādu sfēru nelielos uzņēmumos, individuālo komersantu un pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaitē, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā - Audita daļas galvenās nodokļu inspektores amatā. Pirms uzsāku darbu kā grāmatvede, strādāju zinātnisko un pedagoģisko darbu Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā un Rīgas Politehniskā institūta (tagad - Rīgas Tehniskā universitāte) Inženierekonomikas fakultātē.


Izglītība

Esmu absolvējusi Rīgas Politehniskā institūta (tagad - Rīgas Tehniskā universitāte) Inženierekonomikas fakultāti, iegūstot inženiera-ekonomista kvalifikāciju plaša patēriņa preču ražošanas ekonomikas un organizācijas specialitātē.

Esmu beigusi vairākus kursus grāmatvedībā, tajā skaitā "Arthur Andersen" organizētos kursus par grāmatvedības uzskaites starptautiskajiem standartiem. Esmu ieguvusi International Association of Book-keepers (Starptautiskā grāmatvežu asociācija) sertifikātu.

Papildus tam esmu apguvusi zināšanas projektu vadības un vadītāju attīstības kursos.


Valodu zināšanas

Latviešu valoda - dzimtā, krievu valoda - brīvi pārvaldu, angļu valoda - labi pārvaldu.

dizains © Vitnija & Jason 2011