Līdztekus tam, ka sniedzam pakalpojumus pilna grāmatvedības uzskaites cikla nodrošināšanai (no pirmdokumentiem līdz gada pārskatiem un deklarācijām), piedāvājam arī savu palīdzību tiem, kas vēlas daļēji vai pilnīgi kārtot grāmatvedības uzskaiti pašu spēkiem.

Kādas ir iespējas grāmatvedības uzskaiti veikt pašu spēkiem? Vairāki grāmatvedības uzskaites datorprogrammu izstrādātāji piedāvā bezmaksas grāmatvedības programmas. Kā palīgu ir iespējams izmantot to pašu sen jau zināmo MS Excel programmu. Galu galā var arī rakstīt uz papīra un rēķināt ar kalkulatoru, ja tā ir ērtāk.

Dari pats!


Ja vēlaties paši veikt grāmatvedības uzskaiti, bet pietrūkst zināšanas un iemaņas kā to uzsākt, mēs varam jums palīdzēt. Piemēram, esat tikko reģistrējis savu saimniecisko darbību un nav skaidrs kā labāk organizēt grāmatvedības uzskaiti. Preču un pakalpojumu saņemšanas vietās izsniedz attaisnojuma dokumentus, taču nav īsti skaidrs, vai tie ir pareizi noformēti. Līdz šim aizpildījāt žurnālu ar roku, bet gribētos uzsākt to darīt ar datoru. Viss par grāmatvedības uzskaiti it kā būtu skaidrs, bet kā tad pareizi aprēķināt algas. Paši protat iegrāmatot ikdienas notikumus un veikt aprēķinus, bet neprotat sagatavot un iesniegt elektroniski pārskatus, u.t.t.

Jums nebūt nav obligāti jāslēdz ilgtermiņa līgums par grāmatvedības apkalpošanu, varam vienoties par konkrētām konsultācijām vai konkrētu uzdevumu veikšanu, par kuriem samaksa tiks noteikta atkarībā no padarītā darba apjoma.

dizains © Vitnija & Jason 2011